Tumblelog by Soup.io
 • kremowesandaly
 • klart
 • przeliterowane
 • Beatrix
 • kabliukai
 • AleXUnder
 • ciapciararapciap
 • stalkermarcus
 • diammond
 • security-camera-installer
 • summerkiss
 • symultana
 • roie
 • eire
 • diicap
 • youatemyenchilada
 • followyourdreams
 • ompalompa
 • valkyrie
 • myhonolulu
 • morella
 • deadmartian
 • fuckoffanddie
 • stockholmsyndrome
 • Scanelka
 • GaleriaEmocji
 • toskafkee
 • Iriss
 • misery000
 • flitterempire
 • weselefigara
 • angelsdemon
 • dontpanicwroclaw
 • misiowesprawki
 • lilacwine
 • gjfegjoeijge
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

2459 ae68 500
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viaavooid avooid
2780 a722
1218 82f7
Reposted fromPandaWife PandaWife vialaparisienne laparisienne

January 21 2018

0392 5f83 500
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
0174 c929 500
7689 64a4
Reposted frompunisher punisher viazorax zorax
Reposted fromgruetze gruetze viazorax zorax

January 20 2018

Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaalekzandra alekzandra
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromprincipessa principessa viairbjarbirb irbjarbirb
0963 d691 500
9608 645a
Reposted fromniefajna niefajna viaDamnjan Damnjan
That's not me
I go
Where I please
I walk through walls
I float down the Liffey
I'm not here
This isn't happening
I'm not here
I'm not here...
— Radiohead.
Reposted fromDamnjan Damnjan
8665 3776
stay
Reposted frombrokenmyhead brokenmyhead viaDamnjan Damnjan
1305 de82
Reposted fromnfading nfading viaDamnjan Damnjan
4625 290c
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaDamnjan Damnjan
2761 6a59
Reposted fromDamnjan Damnjan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl