Tumblelog by Soup.io
 • cathillium
 • kaffeehaus
 • kremowesandaly
 • klart
 • przeliterowane
 • Beatrix
 • kabliukai
 • AleXUnder
 • ciapciararapciap
 • stalkermarcus
 • diammond
 • security-camera-installer
 • summerkiss
 • symultana
 • roie
 • eire
 • diicap
 • youatemyenchilada
 • followyourdreams
 • ompalompa
 • valkyrie
 • myhonolulu
 • morella
 • deadmartian
 • fuckoffanddie
 • stockholmsyndrome
 • Scanelka
 • GaleriaEmocji
 • toskafkee
 • Iriss
 • misery000
 • flitterempire
 • weselefigara
 • angelsdemon
 • dontpanicwroclaw
 • misiowesprawki
 • lilacwine
 • gjfegjoeijge
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

1394 3a33 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1575 4dc2 500
Reposted fromfungi fungi
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromkrn krn viaparrtyzant parrtyzant
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski, "***"
Reposted from1923 1923 viaparrtyzant parrtyzant

February 20 2019

0947 28c2
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

February 19 2019

0585 9278 500
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viainsanedreamer insanedreamer
Reposted frombluuu bluuu
3261 1415
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5037 991e 500
Reposted fromSanthe Santhe vianezzmusic nezzmusic
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
Reposted frombluuu bluuu

February 18 2019

0179 a58a
Reposted fromtak-czekam tak-czekam
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaseaweed seaweed

February 17 2019

Reposted frombluuu bluuu

February 15 2019

3346 936e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viafinatka finatka
Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem. 
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viafinatka finatka

February 14 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl