Tumblelog by Soup.io
 • cathillium
 • kaffeehaus
 • kremowesandaly
 • klart
 • przeliterowane
 • Beatrix
 • kabliukai
 • AleXUnder
 • ciapciararapciap
 • stalkermarcus
 • diammond
 • security-camera-installer
 • summerkiss
 • symultana
 • roie
 • eire
 • diicap
 • youatemyenchilada
 • followyourdreams
 • ompalompa
 • valkyrie
 • myhonolulu
 • morella
 • deadmartian
 • fuckoffanddie
 • stockholmsyndrome
 • Scanelka
 • GaleriaEmocji
 • toskafkee
 • Iriss
 • misery000
 • flitterempire
 • weselefigara
 • angelsdemon
 • dontpanicwroclaw
 • misiowesprawki
 • lilacwine
 • gjfegjoeijge
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

0610 5b06 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Reposted fromFlau Flau viaKrzychulec Krzychulec

November 09 2018

3704 02ca 500
Reposted fromturquoise turquoise viahomedesigning homedesigning
Reposted fromshakeme shakeme

November 08 2018

sehr schöne makro selection
Reposted frome-gruppe e-gruppe viaOnlyYellow OnlyYellow
1431 39d3
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaOnlyYellow OnlyYellow
3405 2317 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow
3420 c73e 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow
3478 3161 500
Reposted fromdadzik dadzik
3546 7729
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
Potrzebuję tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść.
Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś, kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Palahniuk, Udław się
Reposted fromkaqla kaqla viaparrtyzant parrtyzant
Skiing by Boris Groh
Reposted fromcorvax corvax viabeliveinme beliveinme

November 06 2018

Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad viaparrtyzant parrtyzant

November 05 2018

8738 c5cb 500

November 04 2018

1820 e0a8 500
Reposted frombabyface babyface viaeternaljourney eternaljourney
9876 0cfb
Reposted from4777727772 4777727772

November 02 2018

Reposted frombluuu bluuu
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl